Dây thần kinh 1 – Dây thần kinh khứu giác

Giải phẫu chức năng. Các sợi thần kinh khướu giác từ niêm mạc mũi qua sàng xương bướm, tạo thành hành khướu giác, rồi dưới hình dáng một giải khướu giác đi vào mặt dưới của não.Thần kinh khướu giác chi phối khướu giác ở niêm mạc mũi. Cách khám. Dùng một hai chai chứa …

Xem chi tiết