Dây thần kinh số 5 – Dây tam thoa (dây thần kinh sinh ba)

Giải phẫu và chức năng dây thần kinh số 5 Dây thần kinh số 5 ( dây thần kinh sinh ba) chi phối cảm giác ở mặt và vận động cơ nhai. Rễ cảm giác đi từ hạch Galxe giữa mặt bên của cầu não. Các sợi cảm giác về sờ mó và vận động …

Xem chi tiết