Dây thần kinh 3 (Oculomotor Nerve) – Dây vận nhãn chung

Giải phẫu và chức năng. Dây thần kinh 3 hay còn gọi dây thần kinh vận nhãn chung (dây III) đi từ cuống não cùng bên là dây vận nhãn chung, chi phối các cơ mắt trừ cơ thẳng ngoài và cơ chéo lớn, chi phối mống mắt, cơ nâng mi trên. Cách khám: Khi …

Xem chi tiết